Hrapinoskova paleta 2009

I. kategória - mladší žiaci

1. miesto: Veronika Bendíková, 1. B., Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
2. miesto: Bianka Pokusová, Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
3. miesto: Klaudiky Mikulová, 4. B, Základná škola s materskou školou Nižná, Nova doba, 027 43 Nižná

II. kategória - starší žiaci

1. miesto: Ján Bartoš, 7. A, 9. Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
2. miesto: Eva Kovalčíková, 5. A Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
3. miesto: Gustav Šuvada, 5. A, Základná škola s materskou školou Hladovka, 027 13 Hladovka 238

žiacka cena: D. Glomba, 8. B,  Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166? 027 44 Tvrdošín

Víťazom blahoželáme!

Vyhľadávanie

vytvorila nezávislá hornooravská výtvarná spoločnoť © 2009, Všetky práva vyhradené.