II. ročník:

20.11.2009 09:09

 Do súťaže bolo prihlásených 318 žiackých prác a 25 základných škôl.

1. Základná škola s materskou školou Suchá Hora, 027 13 Suchá Hora
2. Základná škola s materskou školou Breza, 029 53 Breza
3. Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166? 027 44 Tvrdošín
4. ZŠ s MŠ pri zdravotnickom zariadení Dolný Kubín, Nemocničná 4, 026 015.

5. Základná škola Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná
6. Základná škola Ťapešovo, 029 51 Ťapešovo 64
7. Základná škola s materskou školou A. Bažíka Zuberec, 027 32 Zuberec
8. Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
9. Základná škola s materskou školou Nižná, Nova doba, 027 43 Nižná
10. Základná škola s materskou školou Brezovica, 028 01 Brezovica, Školská 321
11. Základná škola s materskou školou Vavrečka, 029 01 Vavrečka 205
12. Základná škola s materskou školou Liesek, Staničná 324, 027 12 Liesek
13. Základná škola R. Dilonga Trstená, 028 01 Trstená
14. Základná škola s materskou školou Podbieľ, 027 42 Podbieľ
15. Základná škola s materskou školou Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 130
16. Základná škola s materskou školou Párnica
17. Základná škola s materskou školou Lokca, 029 51 Lokca 71
18. Základná škola s materskou školou Trstená (štátna), Hviezdoslavova 822, 028 01 Trstená
19. Špeciálna škola Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín
20. Základná škola s materskou školou Habovka, 027 32 Habovka 235
21. ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad, 026 01 Dolný Kubín
22. ZŠ Slnečná 168/28, 029 01 Námestovo
23. Základná škola Trstená, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená
24. Základná škola Stred 122, 027 05 Zázrivá
25. Základná škola s materskou školou Hladovka, 027 13 Hladovka 238

 

Späť

Vyhľadávanie

vytvorila nezávislá hornooravská výtvarná spoločnoť © 2009, Všetky práva vyhradené.