VÝSLEDKY SÚŤAŽE

HRAPINOSKOVA PALETA 2015

1. Anton JAKUBJAK /5. B/, Novoť                   

2. Marek BUŠ /7. A/, Hladovka        

3. Diana KUKLOVÁ /5. A/, Lokca                        

                        ...

1. Patrik ŠÁLKA /3. r./, Čimhová

2. Matúš BARUTA /2. A/, R. Dilonga Trstená

3. Jakub Šprla /2. r./, Suchá Hora

>>

HRAPINOSKOVA PALETA 2014

 

1. Nikola FLOREKOVÁ, 1. C, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená
2. Tatiana SOKOLOVSKÁ, 1. A, ZŠ R. Dilonga, Trstená
3. Dianka VAJDIAROVÁ, 3. A, ZŠ Lokca

1. Dávid DURČÁK, 5. A, ZŠ Novoť
2. Erik DIBDIAK, 8. A, ZŠ Zákamenné
3. Daniela JANIGOVÁ, 6. A, ZŠ Vitanová
>>

Hrapinoskova paleta 2013

 

1. Gabriela Jankolová, 4. A, ZŠ Dilonga Trstená
2. Terézia Kovalčíková, 6. B, ZŠ Novoť
3. Dominika Babinská, 3. A, ZŠ Čimhová


cena spol. Vladimír Gaži, 4. A, SZŠ Košice

>>

Hrapinoskova paleta 2012

 1. miesto: Adam Kondela, 5. B, ZŠ Novoť

 2. miesto: Ľudovít Drígeľ, 4. A , ZŠ Hruštín

 3. miesto: Veronika Páčilová, 6. A, ZŠ Hladovka

 

Víťazom blahoželáme !

 

>>

Hrapinoskova paleta 2010

I. kategória - mladší žiaci

1. miesto: Jozef Melek, 3. B., ZŠ s MŠ Hruštín
2. miesto: Magdalénka Hutlasová, 3. roč., ZŠ s MŠ Hladovka
3. miesto: Silvester Šálka, 1. roč., ZŠ s MŠ Čimhová

II. kategória - starší žiaci

1. miesto: Ivana Jakubjaková, 7. A,  ZŠ s MŠ Novoť
2. miesto: Eva Štetiarová, 7. roč., ZŠ s MŠ Rabčice
3. miesto: Lukáš Florek, 9. B, ZŠ s MŠ Zákamenné

žiacka cena - mladší žiaci: Sára Bednarčíková, ZŠ R. Dilonga, Trstená

žiacka cena - starší žiaci: Martin Maslák, 6. B, ZŠ s MŠ Hladovka

mimoriadne ocenenie: Anička Dobiášová, ŠZŠ Dolný Kubín

 

Víťazom blahoželáme!

>>

Hrapinoskova paleta 2009

I. kategória - mladší žiaci

1. miesto: Veronika Bendíková, 1. B., Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
2. miesto: Bianka Pokusová, Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
3. miesto: Klaudiky Mikulová, 4. B, Základná škola s materskou školou Nižná, Nova doba, 027 43 Nižná

II. kategória - starší žiaci

1. miesto: Ján Bartoš, 7. A, 9. Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
2. miesto: Eva Kovalčíková, 5. A Základná škola s materskou školou Novoť, 029 55 Novoť
3. miesto: Gustav Šuvada, 5. A, Základná škola s materskou školou Hladovka, 027 13 Hladovka 238

žiacka cena: D. Glomba, 8. B,  Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166? 027 44 Tvrdošín

Víťazom blahoželáme!

>>

Hrapinoskova paleta 2008

I. kategória - mladší žiaci
1. miesto:   Mária Mišániková, ZŠ Hruštín, 3. A, 029 52 Hruštín
2. miesto:   Adrián Janík, 3. A, ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad, 026 01 Dolný Kubín
3. miesto:   Barborka Marettová, 4. trieda, ZŠ s MŠ Pucov, 026 01 Dolný Kubín

II. kategória - starší žiaci
1. miesto:   Romanka Pallová, 5. A, ZŠ R. Dilonga, 028 01 Trstená
2. miesto:   Jana Kurťáková, 8. A, ZŠ Slnečná 168/28, 029 01 Námestovo
3. miesto:   Ján Lach, 5. ročník, ZŠ Rabčice, 029 45 Rabčice

žiacka cena: Patrik Šustek, 9. A, ZŠ s MŠ Hladovka, 027 13 Hladovka 238

>>

Vyhľadávanie

vytvorila nezávislá hornooravská výtvarná spoločnoť © 2009, Všetky práva vyhradené.