HRAPINOSKOVA PALETA 2015

1. Anton JAKUBJAK /5. B/, Novoť                   

2. Marek BUŠ /7. A/, Hladovka        

3. Diana KUKLOVÁ /5. A/, Lokca                        

                        ...

1. Patrik ŠÁLKA /3. r./, Čimhová

2. Matúš BARUTA /2. A/, R. Dilonga Trstená

3. Jakub Šprla /2. r./, Suchá Hora

Vyhľadávanie

vytvorila nezávislá hornooravská výtvarná spoločnoť © 2009, Všetky práva vyhradené.