1. Gabriela JANKOLOVÁ, 4. A, ZŠ Dilonga Trstená

2. Terézia KOVALČÍKOVÁ, 6. B, ZŠ Novoť

3. Dominika BABINSKÁ, 3. A, ZŠ Čimhová

Cena výtvarnej spoločnosti Hrapinosek: Vladimír GAŽI, 4. A, SZŠ Galaktická Košice

Vyhľadávanie

vytvorila nezávislá hornooravská výtvarná spoločnoť © 2009, Všetky práva vyhradené.