PROPOZÍCIE

6. ročník

 

Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek,

v spolupráci s Riaditeľstvom Základnej školy v Hladovke vyhlasuje:

 

6. ročník celooravskej výtvarnej súťaže

 

HRAPINOSKOVA PALETA

 

Témy:

1.     CYRIL A METOD

2.     CIRKUS

3.     STRAŠIDLÁ

 

Termín uzávierky súťaže: 21. marec 2013

 

Vyhodnotenie súťaže a výstava prác bude 1. apríla 2013.

Ocenené budú tri práce v každej kategórii a bude udelená jedna žiacka cena.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a špeciálnych škôl.

Bude sa súťažiť v dvoch kategóriach:

 

1. kategória: mladší žiaci 1. - 4. ročníka

2. kategória: starší žiaci 5. - 9. ročníka

 

Rozmer prác: formát A4.

Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.

Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka, školou a triedou, ktorú navštevuje.

Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov.

Práce môžete posielať na adresu:

ZŠ s MŠ Hladovka 238,

02713 Hladovka, do 21. marca 2013.

 

Ďalšie informácie: jozodk@gmail.com, https://hrapinosek.meu.zoznam.sk/, https://www.zshladovka.edu.sk

 

 

5. ročník

 

Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek,

v spolupráci s Riaditeľstvom Základnej školy v Hladovke vyhlasuje:

 

5. ročník celooravskej výtvarnej súťaže

 

HRAPINOSKOVA PALETA 

 

Témy:

 

1.     Oravská zabíjačka

2.     Fašiangy

3.     Jarné práce

 

Termín uzávierky súťaže je 21. marec 2012

Vyhodnotenie súťaže a výstava prác bude 1. apríla 2012.

Ocenené budú tri práce v každej kategórii a bude udelená jedna žiacka cena.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a špeciálnych škôl.

Bude sa súťažiť v dvoch kategóriach:

1. kategória: mladší žiaci 1. - 4. ročníka

2. kategória: starší žiaci 5. - 9. ročníka

Rozmer prác: formát A4. Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.

Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka, školou a triedou, ktorú navštevuje.

Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov.

Práce môžete posielať na adresu: 

ZŠ s MŠ Hladovka 238,

02713 Hladovka, do 21. marca 2012.

 

4. ročník

 

 Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek,

v spolupráci s Riaditeľstvom Základnej školy v Hladovke vyhlasuje:

 

4. ročník celooravskej výtvarnej súťaže

 

Hrapinoskova paleta

 

 

Témy:

 

  1. Oravský jarmok

  2. Hasiči

  3. Naša škola

     

Termín uzávierky súťaže je 31. máj 2011.

Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy je naplánované na začiatok júna 2011 v priestoroch ZŠ Hladovka.

Ocenené budú tri práce v každej kategórii a bude udelená jedna žiacka cena.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a špeciálnych škôl.

Bude sa súťažiť v dvoch kategóriach:

 

1. kategória: mladší žiaci 1. - 4. ročníka

2. kategória: starší žiaci 5. - 9. ročníka

 

Rozmer prác: formát A4, Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.

Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka, školou a triedou, ktorú navštevuje.

Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov.

Práce môžete posielať na adresu: ZŠ s MŠ Hladovka 238, 02713 Hladovka do 31. mája 2011.

 

 

3. ročník

 

 

Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek,

v spolupráci s Riaditeľstvom Základnej školy v Hladovke vyhlasuje:

 3. ročník celooravskej výtvarnej súťaže

Hrapinoskova paleta
 

Témy:

  1. Oravská priehrada

  2. V našej záhrade

  3. Ťažba dreva

Termín uzávierky súťaže je 31. máj 2010

Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy je naplánované na začiatok júna 2010

v priestoroch ZŠ Hladovka.

Ocenené budú tri práce v každej kategórii a bude udelená jedna žiacka cena.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a špeciálnych škôl:

Bude sa súťažiť v dvoch kategóriach:

1. kategória: mladší žiaci 1. - 4. ročníka

2. kategória: starší žiaci 5. - 9. ročníka

Rozmer prác: formát A4, Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.

Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka, školou a triedou, ktorú navštevuje.

Prihlásené práce ostávajú majetkom vyhlasovateľov a budú slúžiť na výstavné účely.

Práce môžete posielať na adresu: ZŠ s MŠ Hladovka 238, 02713 Hladovka

Ďalšie informácie: jozodk@gmail.com, https://hrapinosek.meu.zoznam.sk/, https://www.zshladovka.edu.sk

 

2. ročník

 

Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek, v spolupráci s Riaditeľstvom Základnej školy v Hladovke vyhlasuje:

 2. ročník celooravskej výtvarnej súťaže

Hrapinoskova paleta

 

Témy:

1. Oravský hrad

2. Na gazdovskom dvore

3. Zbojníci

 

Termín uzávierky súťaže: 31. máj 2009

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie vecných cien bude 10. júna 2009 v priestoroch ZŠ Hladovka, prípadne budú ceny zaslané poštou

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl:

mladší žiaci 1. - 4. ročníka a starší žiaci 5. - 9. ročníka

Rozmer prác: formát A4

Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.

Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka, školou a triedou, ktorú navštevuje.

Práce môžete posielať na adresu: ZŠ s MŠ Hladovka 238, 02713 Hladovka

 

1. ročník

 

Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek,

v spolupráci s Riaditeľstvom Základnej školy v Hladovke vyhlasuje:

1.ročník celooravskej výtvarnej súťaže

Cesty za umením alebo Hrapinoskova zázračná paleta

 


 

Témy:   1. Pásli ovce valasi
            2. Oravská drevenica
            3. V lese

Termín uzávierky súťaže: do 30. apríla 2008

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie vecných cien bude 7.mája 2008 v priestoroch ZŠ Hladovka.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl: mladší žiaci 1. - 4. ročníka, starší žiaci 5. - 9. ročníka.

Rozmer prác: formát A4

Technika výtvarného prejavu je ľubovoľná: kresba, grafika, maľba, pastel, kombinované techniky.

Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom žiaka, školou a triedou, ktorú navštevuje.

Práce môžete posielať na adresu: ZŠ s MŠ Hladovka 238, 02713 Hladovka


 

 

 

Vyhľadávanie

vytvorila nezávislá hornooravská výtvarná spoločnoť © 2009, Všetky práva vyhradené.